Vilkår og betingelser

Sist oppdatert: 06.09.2022
Gyldig fra: 26.05.2022

Dette nettstedet drives av Knowledge Networks AS. Hele området, begrepene «vi», «oss» og «vår» refererer til Knowledge Networks AS. Knowledge Networks AS eier dette nettstedet, inkludert all informasjon, produkter og informasjon som er tilgjengelig fra dette nettstedet for deg som bruker, betinget av en aksept på alle vilkår, betingelser, retningslinjer og instruksene som er angitt her.

Ved å besøke vår nettsde og/eller kjøpe noe fra oss eller engasjere deg i oss, godtar du som bruker å være bundet av følgende vilkår og betingelser inkludert de ytterligere vilkår og retningslinjer nevnt i denne avtalen og/eller tilgjengelig via hyperkobling. Disse vilkårene for bruk gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert brukere som er nettlesere, leverandører, kunder, kjøpmenn, og/eller bidragsytere av innhold.

Vennligst les disse vilkårene nøye før du bruker nettstedet vårt. Ved å bruke nettstedet, samtykker du i å være bundet av disse vilkårene for bruk.

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som er lagt til den nåværende butikken skal også være underlagt vilkårene for bruk. Du kan lese den nyeste versjonen av vilkårene for bruk når som helst på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer til vår nettside. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden jevnlig for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet etter kunngjøring av endringer aksepterer disse endringene.

1. Innledning

  1. Disse vilkårene og betingelser gjelder for alle salg av varer og tjenester mellom Knowledge Networks AS og enhver person eller selskap som aksepterer vilkårene for varer eller tjenester som selger leverer til bestilleren i samsvar med disse betingelsene.
  2. Knowledge Networks AS benytter Forbrukerombudets standardbetingelser for handel på internett, dersom ikke annet er definert. Forbrukerombudets standardbetingelser finner du her.
  3. Dersom andre vilkår eller betingelser skal gjelde, skal dette være bekreftet, og er kun bindende dersom det foreligger en skriftlig avtale om dette mellom kjøper og selger.

2. Avtalen

  1. Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsning i nettbutikken (herunder opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser). Eventuelt direkte korrespondanse mellom partene i for eksempel epost, samt disse salgsbetingelsene.
  2. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelser, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så frem det ikke strider mot bindende lovgivning. Bestillinger kan bl.a. rettes til e-post: post@mikropox.no eller på telefon (+47) 456 66 406

3. Partene

Selger

Firmanavn: Knowledge Networks AS
Adresse: Husebybakken 28B, 0379 Oslo
Epost: post@kn365.net
Telefonnummer: (+47) 450 88 990
Organisasjonsnummer: 920 686 087

4. Priser og prisendringer

  1. Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK), eksklusive merverdiavgift og frakt. Prisene kan endres dersom eksterne forhold som selger ikke kan gjøre noe med, blir endret. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser, for eksempel på selgers nettsider eller ved kontakt på telefon eller e-post. Dersom en eventuell økning i ordrens totalpris på over 5% fra bestillingsdato finner sted, er det selgers ansvar å ta kontakt med kjøperen via e-post eller telefon, for å høre om bestillingen fortsatt står ved lag med den nye prisen. Selger tar også forbehold om feil i tekster, priser og utsolgte varer. Et eventuelt fritak fra merverdiavgift må kjøperen dokumentere overfor selger.
  2. I prisen inngår ikke eventuelle omkostninger som påløper etter at kontrakten er inngått på grunn av ufullstendig eller mangelfullt grunnlagsmateriell. Selgers meromkostninger på grunn av forhold som kan tilskrives kunden etter kontraktinngåelse, slik som ønsker om endringer eller tillegg i leveransens innhold, kan også medføre tillegg til avtalt pris. Selger plikter å informere kjøper om årsak og omfang av eventuelle ekstra omkostninger.

5. Fakturering, betaling og kontoinformasjon

  1.  Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
  2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
  3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. (5).

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, blir kortet belastet når ordren legges.

Vi tilbyr betaling via debetkort, kredittkort og gjennom Vipps.

Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller oppheve mengder kjøpt per person, per husholdning eller per ordre. Disse restriksjonene kan omfatte bestillinger av eller under samme kundekonto, det samme kredittkortet, og / eller pålegg som bruker samme fakturering og / eller leveringsadresse. I det tilfelle at vi gjør en endring til eller kansellerer en bestilling, kan vi forsøke å varsle deg ved å kontakte deg pr e-post og/eller fakturaadresse / telefonnummer gitt på tidspunktet bestillingen ble gjort.

Du samtykker i å gi oppdatert, fullstendig og nøyaktig kjøp og kontoinformasjon for alle kjøp i butikken vår. Du samtykker i å umiddelbart oppdatere din konto og annen informasjon, inkludert din e-postadresse og kredittkortnummer og utløpsdato, slik at vi kan fullføre transaksjoner og kontakte deg etter behov.

6. Levering

Du kan etter avtale hente bestilte produkter ved våre kontorer i Husebybakken 28B, 0379 Oslo.

For produkter bestilt på nett tilbyr vi levering til store deler av landet. Hvilke alternativer som er tilgjengelig og pris på disse avhenger av varen(e)s størrelse/vekt og i forhold til hvor i landet produktene skal sendes. Leveringstiden varierer ut i fra når transportør kjører ut til ditt postnummer. Leveringstiden er vanligvis 2 – 5 virkedager. Tiden gjelder lagervarer og kan variere avhengig av hvor i Norge du holder til.

7. Returrett

Det er kjøper som bærer kostnaden på frakt av varer til retur. Dersom du ikke ønsker å bytte varen i en annen vare vil du få refundert kjøpssum innen 14 dager fra vi mottar produktet i retur. Dersom produktet er åpnet og brukt tar vi ikke retur.

Det er ingen returett på spesialbestilte produkter.

Husk å ta kontakt med oss på e-post før du sender noe i retur! Vår e-post er: post@kn365.net

8. Reklamasjon

Hvis du oppdager feil eller mangler på et produkt kjøpt hos Knowledge Networks AS, må du innen rimelig tid gi oss beskjed om dette per e-post. Produktet sendes tilbake og nytt produkt blir sendt så snart vi har mottatt produktet med feil eller mangler.

Husk å ta kontakt med oss på e-post før du sender noe i retur! Vår e-post er: post@kn365.net